Projecte Sureda_20_Batxillerat

Presentació

curs 23/24 presentacio Projecte Sureda Batxillerat


El projecte Sureda_20_ Batxillerat, després de 6 cursos escolars d'experiència del tot positiva, continua com a metodologia pedagògica amb la qual pretenem que el nostre alumnat de batxillerat desenvolupi totes les habilitats en les tecnologies de la informació i coneixement, i que li permeti l'autoaprenentatge i el treball cooperatiu. 

Per aconseguir aquest objectiu incorporam l'ordenador portàtil o chromebook com a eina didàctica usant bona part del material didàctic en format digital en línia i/o específicament elaborat pel professorat.

Això ens dona vàries avantatges importants:

Contracte ús equip informàtic a Batxillerat

Durant els dos cursos l'alumnat de batxillerat ha de dur cada dia a classe un equip informàtic (chromebook o portàtil) que amb el compte de domini Google del centre usaran com a eina de treball per realitzar les activitats tant d’aula com de casa i per accedir als materials en línia (classroom, sites i altres aplicacions educatives).


Matricular-se a batxillerat suposa l'acceptació d'aquest projecte i de les condicions de responsabiltat en l`ús de l'equipament informàtic.

Recomanació compra chromebook

Requisits de l'equipament informàtic personal:


En el cas que la família necessiti comprar l'equipament informàtic us recomanam el següent proveïdor amb el que el centre ha fet feina aquests anys:


ICONO - WEB DE COMPRA (codi de centre 07007747)