Departaments

Tecnologia

Llengua Catalana i Literatura

Llengua Castellana i Literatura

Llengües Estrangeres

Filosofia

Música

Cultura Clàssica

Biologia i Geologia

Economia

Educació Física

Geografia i Història

Física i Química