Consell Escolar

Renovació de membres del Consell Escolar

Composició Consell Escolar

Resultats eleccions 2021


REPRESENTANTS PROFESSORAT

MARIA ESPERANZA SANCHEZ COLL

MARINA TORNERO OLIVER


REPRESENTANTS ALUMNAT

AURORA BRAVO CRESENCIO

FRANCESC XAVIER OLIVER BARCELO

NELA QUINTANA MARTINEZ


REPRESENTANTS PARES/MARES

RAQUEL CRESENCIO PERALTA

MARIA ROSA DEYA SIMONET(designació de l’APIMA)


REPRESENTANT DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

TRINIDAD ALCALA JIMENEZ

Composició Consell Escolar