Consell Escolar


COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR   2023President: JOSE ANTONIO ERUSTES LOBATO


Cap d’estudis: MONICA LIMIÑANA PUJOL


Secretària: MARIA APOLONIA FORNÉS PONS


Representant de l’APIMA: NOELIA VAYA ALBEDA 


Representant de l’Ajuntament: CLARA AMADOR RODRÍGUEZ


Representants dels professorat: 


CRISTINA BIELSA ZARZOSO

ROSA LLITERAS RIUTORT

JAVIER LLORENS SALORD

M.INMACULADA SIMÓ MESQUIDA

MARIA ESPERANZA SANCHEZ COLL

MARINA TORNERO OLIVER 


Representants de pares i mares:


FRANCINA CALVÓ RIGO

RAQUEL CRESENCIO PERALTA


Representants de l'alumnat:


FRANKLIN ISAAC AVILA FALCONI 

MAMADOU ALIOU BARRY DIALLO

IRENE YSASI JUSTO