Alumnes

Apren a planificar-te

Aprendre a planificar-me

Procés de recompra Chromebooks del Projecte Sureda20 Batxillerat


El centre IES Josep Sureda i Blanes ofereix la opció de recompra dels chromebooks ACER adquirits per les famílies de batxillerat a través del proveïdor ICONO. Només es recompren dispositius (chromebook + carregador) en bon estat i que funcionin sense estar endollats.


Objectius:

- Augmentar el parc d'equipament informàtic del centre.

- Compensar la inversió econòmica de les famílies.


Procediment:


1- L'alumnat interessat ha d'omplir el formulari de sol·licitud de recompra.

2- L' alumnat lliura el dispositiu al professor TIC per fer-ne la revisió i peritatge.

3- L' alumnat respon a l'oferta econòmica que li presenta el centre (màxim 100€).

4- En cas d'acceptar la recompra, l'alumnat ha de presentar a la secretaria la documentació bancària necessària. En cas contrari, l'alumnat passa a recollir el dispositiu a la secretaria del centre.

5- El centre realitza el pagament establert mitjançant transferència bancària a l'alumnat que ha acceptat la recompra.


DOCUMENTACIÓ A LLIURAR A LA SECRETARIA EN CAS D'ACCEPTACIÓ DE LA RECOMPRA:


A) Factura de compra.

B) Document de recompra signat.

C) Dades bancàries amb identificació del titular (per exemple, fotocòpia d'algun rebut domiciliat).