Erasmus+

Formació Professional i Formació Professional Bàsica

Convocatòria Job shadowing Finlàndia

Convocatòria professors 19_20E+ JSIB.odt
Convocatòria professors 19_20E+ JSIB_Ampliació_21_22.odt

Erasmus+ Finlàndia 2022 alumnes d'agrària

Memòria de l'estada a Finlàndia dels alumnes

4.a.5_IES Josep Sureda i Blanes_21-22_CFGM5-JoReTr-1.pdf
4.a.5_IES Josep Sureda i Blanes-21-22-FPB3-FCT-FaMe-1.pdf
4.a.5_IES Josep Sureda i Blanes-21-22-FPB3-FCT-AlFeSa.pdf

Ara és el torn de la família Agrària que ha partit a Finlàndia, ja que una alumna i dos alumnes van ser seleccionats per anar a fer les pràctiques en empresa a Turku i a Jämsa. Na Mónica, professora dels 3, els ha acompanyat a gaudir part d'aquesta experiència.

Erasmus+ Itàlia 2022 alumna forneria

Ja ha acabat la primera mobilitat del Projecte Erasmus+ del curs 21-22. L'alumna Cristina Santillán, del Grau Mitjà de Forneria, Rebosteria i Confiteria va ser seleccionada per anar 5 setmanes a Vicenza a fer les pràctiques d'empresa a una pastisseria típica italiana on ha après les tradicions pastisseres, conèixer un nou idioma i gaudir de la ciutat. Tota una experiència a viure! Qui serà la persona seleccionada l'any que ve?

Memòria de l'estada


Informació general

PROJECTE BALEARS IV (2018-1-ES01-KA102-049410)/EuroFP Balerars V (2019-1-ESO1-KA102-063739)

INFORMACIÓ GENERAL

PROJECTE EUROFP BALEARS IV (2018-1-ES01-KA102-049410)

INFORMACIÓ GENERAL

EuroFP Balears IV és un projecte de consorci Erasmus + KA102 (Acció Clau 1 sector Formació Professional) coordinat per la Direcció General d’FP i Formació del Professorat, en el qual participen 40 centres educatius públics i concertats de les Illes Balears que imparteixen FP Bàsica i CFGM.

Aquest projecte va ser seleccionat pel Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) en la Convocatòria de Propostes del Programa Erasmus de 2018, i va ser finançat amb un total de 648.037 €.

Gràcies a aquest projecte, els centres participants poden oferir al seu alumnat i professorat les següents beques de mobilitat, finançades íntegrament amb fons europeus del programa Erasmus +:

  • Alumnes d’FPB i CFGM: beques d’entre 2 i 13 setmanes per fer total o parcialment el mòdul FCT a l’estranger.

  • Professors d’FPB i CFGM: beques d’entre 1 i 2 setmanes per fer estades formatives en empreses, períodes d’observació (job shadowing) o períodes de docència a l’estranger.

  • Centres: beques perquè personal d’empreses dels països del programa Erasmus + imparteixi docència al centre durant 1 setmana, i ajudes perquè el professorat del centre es pugui desplaçar a l’estranger per preparar o supervisar les pràctiques dels alumnes.

CURS 2017-2018

PROJECTE EUROFP BALEARS III (2017-1-ES01-KA102-037681)

INFORMACIÓ GENERAL

EuroFP Balears IV és un projecte de consorci Erasmus + KA102 (Acció Clau 1 sector Formació Professional) coordinat per la Direcció General d’FP i Formació del Professorat, en el qual participen 37 centres educatius públics i concertats de les Illes Balears que imparteixen CFGM.

Aquest projecte va ser seleccionat pel Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) en la Convocatòria de Propostes del Programa Erasmus de 2017, i va ser finançat amb un total de 228.982 €.

Gràcies a aquest projecte, els centres participants poden oferir al seu alumnat i professorat les següents beques de mobilitat, finançades íntegrament amb fons europeus del programa Erasmus +:

  • Alumnes de CFGM: beques d’entre 5 setmanes per cursar part del mòdul FCT a empreses estrangeres.

  • Professors de CFGM: beques d’una setmana per fer períodes d’observació (job shadowing) a l’estranger.

  • Centres: ajudes perquè el professorat del centre es pugui desplaçar a l’estranger per preparar o supervisar les pràctiques dels alumnes.

Convocatòries

Resultats i experiències (2018-2019)