Programa d'ajudes per llibres i material escolar

La Conselleria d’Educació Unitat i Recerca engega el programa per al finançament de llibres de text i material didàctic que té per finalitat la reutilització de llibres de text i/o material didàctic per donar suport als centres educatiu sostinguts amb fons públics i es concedeixen ajudes per compensar les situacions socioeconòmiques més desfavorables amb la finalitat de col.laborar amb les famílies i ajudar en la millora contínua del procés d’ensenyament aprenentatge. de tot l’alumnat.

L’objecte del programa es desplega en dues línies:

  1. Reutilització de LLibres.

  2. Adquisió de material didàctic en qualsevol format.

Les famílies que puguin i vulguin, poden fer arribar els llibres que ja no han d’utilitzar a l’Institut amb caràcter de “donació” i de manera altruista.

Després aquests llibres seran Reutilitzats i s’ofertaran a l'alumnat més vulnerable com a préstec i seran retornats al Centre a final de curs.

Els llibres i material que arribarà en qualitat de préstec han de tornar-se en bones condicions i s’ha de tenir el compromís de tenir-ne cura dels mateixos.

Totes les famílies que vulguin accedir a les ajudes de reutilització de llibres i/o material didàctic, han de sol.licitar-ho al Centre el més aviat possible i han de justificar la necessitat d’adquirir dites ajudes.

La sol.licitud de petició d’ajuda ha d’arribar al Centre bé per correu electrònic a aquesta adreça (XXXXX), o bé en paper enregistrant la seva entrada a la secretaria del Centre.

El plaç màxim per a fer arribar les peticions acaba el 30 d’octubre.