Programa de Préstec i Reutilització

de llibres de text

El centre participa en el programa de préstec i reutilització de llibres de text d'ESO, amb els següents objectius:

El programa dins el nostre centre es desplega en dues línies:


Préstec d'una selecció de llibres de text d'ESO a totes les famílies que s'adhereixin voluntàriament al programa. 

Per adherir-se al programa s'ha de presentar a la secretaria del centre un dels següents documents enllaçats (preferentment abans de la primera setmana de juliol i s'admetrà fins a finalització d'existències de llibres):


Els llibres hauran de ser retornats al centre a final de curs per la seva reutilització en cursos posteriors, per tant, les famílies han de signar un compromís de bon ús i cura dels mateixos que implica principalment, entre d'altres restriccions, que l'alumne/a no pot de cap manera ni escriure ni subratllar els llibres en préstec.

La resta de llibres de text, llibres de lectura i altre material especific ha de ser adquirit per la família (veure llistat del curs corresponent al següent enllaç: llibres curs 23/24)Préstec d'una selecció de llibres en funció de la disponibilitat del centre. Les famílies han d'acreditar la seva condició de vulnerabilitat i sol·licitar el material en prèstec a través del tutor-a de l'alumne-a.

Els llibres hauran de ser retornats al centre a final de curs per la seva reutilització, per tant, les famílies han de signar un compromís de bon ús i cura dels mateixos que implica principalment, entre d'altres restriccions, que l'alumne/a no pot de cap manera ni escriure ni subratllar el llibre en préstec.

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional