Programa de Préstec i Reutilització

de llibres de text

El centre inicia durant el curs 22/23 el programa de préstec i reutilització de llibres de text per als nivells 1r ESO i 3r ESO, amb els següents objectius:

  • Educar en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental.

  • Aconseguir un estalvi econòmic per a les famílies.

El programa dins el nostre centre es desplega en dues línies:


  1. PER A TOTES LES FAMÍLIES DE 1r i 3r d'ESO.

Préstec d'una selecció de llibres de text a 1r i a 3r ESO a totes les famílies que s'adhereixin voluntàriament al programa.

Per adherir-se al programa s'ha de presentar a la secretaria del centre (preferentment abans de mitjans de juliol) un dels següents documents enllaçats:


Els llibres hauran de ser retornats al centre a final de curs per la seva reutilització en cursos posteriors, per tant, les famílies han de signar un compromís de bon ús i cura dels mateixos que implica principalment, entre d'altres restriccions, que l'alumne/a no pot de cap manera ni escriure ni subratllar el llibre en préstec.

La resta de llibres de text, llibres de lectura i altre material especific ha de ser adquirit per la família (veure llistat del curs corresponent al següent enllaç: llibres curs 22/23)  1. PER A ALUMNAT D'ESO EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT EDUCATIVA PER MOTIUS SOCIOECONÒMICS. Préstec d'una selecció de llibres en funció de la disponibilitat del centre. Les famílies han d'acreditar la seva condició de vulnerabilitat i sol·licitar el material en prèstec a través del tutor-a de l'alumne-a.

Els llibres hauran de ser retornats al centre a final de curs per la seva reutilització, per tant, les famílies han de signar un compromís de bon ús i cura dels mateixos que implica principalment, entre d'altres restriccions, que l'alumne/a no pot de cap manera ni escriure ni subratllar el llibre en préstec:

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional