Programa d'ajudes per llibres i material escolar

La Conselleria d'Educació i Formació Professional continua aquest curs escolar amb el programa per al finançament de llibres de text i material didàctic que té per finalitat la reutilització de llibres de text i/o material didàctic per donar suport als centres educatiu sostinguts amb fons públics. El programa dins el nostre centre es desplega en dues línies:

  1. Reutilització de llibres, a partir del préstec de llibres de text durant tot el curs escolar, prioritàriament a alumnat vulnerable. Els llibres han de ser retornats al centre a final de curs per la seva reutilització en cursos posteriors, per tant, les famílies signaran un compromís de bon ús i cura dels mateixos.

  2. Adquisició de material didàctic.

Les famílies que vulguin accedir al programa de reutilització de llibres han de sol.licitar-ho a través del tutor-a de l'alumne-a.