Informació de la COVID-19

Vídeos informatius sobre la COVID-19

Us fem arribar un video del centre de Salut que va adreçat a totes les nines i nins i les seves famílies amb un missatge de responsabilitat, d'agraïment de l'esforç dels infants i les seves famílies i de felicitació.

VIDEO-2020-12-11-10-09-45.mp4

Vídeos informatius sobre la COVID-19