Famílies

Convocatòria reunió amb famílies FP d'agràries

Benvolgudes famílies,

Us convocam a una reunió presencial amb el tutor/a del grup del vostre fill/a el proper dia 27 d’octubre de 2021 al següent horari:

19:00h: 1r FPB, 1r Agropecuària, 1r Forestals i 1r Jardineria

Per garantir la seguretat de tots, necessitam que seguiu algunes normes bàsiques:

 • Portar mascareta dins del centre, mantenir la distància de seguretat i usar gel hidroalcohòlic a l’entrada del centre.

 • Seguir en tot moment les instruccions del personal del centre

 • Us pregam que vengueu tots sols (només mare o pare sempre que sigui possible) sense els vostres fills per evitar acumulació de persones.

Els temes que tenim prevists per la reunió són d’entre d’altres:

 • Horaris i aspectes educatius.

 • Funcionament del centre

 • Torn obert de paraula


Us pregam l’assistència perquè els temes que es tractaran són molt importants.

L’equip directiu de l’IES Josep Sureda i Blanes


CONVOCATORIA DE REUNIÓN CON LAS FAMILIAS DE ALUMNOS DE FPB y 1º CFGM

Estimadas familias,

Os convocamos a una reunión presencial con el tutor del grupo de vuestro hijo/a el próximo día 27 de octubre de 2021 en el siguiente horario:

19:00 1º de FPB, 1º de Agropecuaria, 1º de Forestales y 1º de Jardineria

Para garantizar la seguridad de todos necesitamos que sigáis algunas normas importantes:

 • Llevad mascarilla, mantened la distancia durante todo momento mientras estéis en el centro y utilizad gel hidroalcohólico al entrar en el edificio..

 • Seguid en todo momento las instrucciones del personal del centro.

 • Por favor, venid solos (madre o padre siempre que sea posible) y sin vuestros hijos para evitar la acumulación de personas.

Los temas que tenemos previstos tratar, entre otros, son:

 • Horarios y aspectos educativos.

 • Aspectos importantes del funcionamiento del centro.

 • Turno de preguntas.

Os rogamos que vengáis a la reunión porque los temas que vamos a tratar son muy importantes.


El equipo directivo del IES Josep Sureda i Blanes