Departament de matemàtiques

Treballs de recuperació de pendents

Aquí trobareu totes les tasques que heu de lliurar per recuperar les matemàtiques pendents de cursos anteriors