Qui fou en Josep Sureda i Blanes?

Qui fou en Josep Sureda i Blanes?

Josep Sureda i Blanes

L’home que dóna el nom al nostre institut va ser un gran científic i humanista mallorquí. Va néixer al poble d’Artà (Mallorca) el 23 de juny de 1890 i va estudiar la carrera de Farmàcia a Barcelona, però finalment es va dedicar a la Química. Es va traslladar a Madrid on va residir a la famosa “Residencia de Estudiantes” de la “Institución Libre de Enseñanaza”. Més tard va a Munich i treballà amb el futur premi Nobel de Química Heinrich O. Wieland, i uns anys després el trobam a Zúrich estudiant amb un altre premi Nobel, el professor Hermann Staudinger. També va ser condeixeble de Leopold Ruzicka, que va ser premi Nobel l’any 1939 per la síntesi de la vitamina C, amb el que apareix amb bata blanca a la portada d’aquest llibre.

Portada del llibre Antologia científica, de Josep Sureda i Blanes

Va anar treballant en diferents indústries per no poder entrar a ensenyar a la Universitat i el 1933 torna a Mallorca definitivament. Durant tots aquests anys va anar publicant nombrosos articles científics i literaris, va anar traduint obres importants (de l’Arxiduc Lluís Salvador, per exemple), i escrivia assaigs de creació literària en revistes mallorquines. Finalment, va morir a Barcelona el 26 de maig de 1984, un mes abans de complir els 94 anys.

Josep Sureda i Blanes, desembre de 1969

Recentment s’ha publicat una Antologia científica de la seva obra, amb Pròleg de l’Il·lm. Sr Enric Tortosa i Martorell (Director General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació), Presentació pel Dr. Àngel Terrón i Homar (Professor Titular de Química Inorgànica de la UIB), i Introducció del fill de Sureda i Blanes, el Sr. Alfons Sureda Carrión, Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Innovació i Energia, Palma, abril, 2003, on podeu trobar una extensa biografia i bibliografia, i de la qual nosaltres hem extret aquestes dades.

Resum de publicacions i traduccions:

 • “Contribución al estudio de las uniones dobles”, 1915, a l‘Antologia Científica.
 • “Über Platin in Spanien”, 1916, a l’Antologia Científica.
 • “Sobre el concepto de radical en química orgànica”, 1917, a l‘Antologia Científica.
 • El paisatge d’Artà, 1932
 • “La creació científica”, 1933.
 • “La Tècnica química en el siglo XX”, 1934.
 • Jovellanos en Bellver, 1945.
 • “El castillo de Bellver”, 1955-1956.
 • “Chopin en Mallorca”, 1957
 • “Ramon LLull i l’origen de la cartografia mallorquina”, 1969
 • Traducció del llibre de l’Arxiduc Die Balearen in Wort und Bild Geschildert al castellà: Las Baleares descritas por la palabra y el grabado