Organització del departament d’Indústries Alimentàries

Organització del departament d’Indústries Alimentàries

 

 

 

Docents

Mòduls

Grups

Atribucions

Beatriu Herrero Lladó

Elaboracions de Forneria
i Brioixeria

1r
CFGM

Tutora
1r

PIE

ESO

Nerea
Caballero del Río

Formació i Orientació
Laboral

1r
CFGM

Empresa i
Iniciativa Emprenedora

2n
CFGM

Bartomeu Matas Mir

Matèries Primeres
i Processos en Forneria, Pastisseria i Rebosteria

1r
CFGM

Cap de
Departament

Coordinador
FCT centre

Seguretat i Higiene en la Manipulació d’Aliments

Presentació i Venda de Productes
de Forneria i Pastisseria

Operacions i Control de Magatzem
en la Indústria Alimentària

Productes d’Obrador

2n
CFGM

Salvador
Maura Mateu

Processos Bàsics
de Pastisseria i Rebosteria

1r
CFGM

Tutor
2n

Tutor
FCT

Formador
Skills

Elaboracions de Confiteria
i Altres Especialitats

2n
CFGM

Formació en Centres de Treball

Coloma Morey Alzamora

Postres en
Restauració

1r
CFGM

Coordinador
Skills

PIE

ESO