CFGM Forneria, rebosteria i confiteria

CFGM Forneria, rebosteria i confiteria

Accés a membres i organització del departament

Accés al Facebook del cicle de Forneria Accés a l’Instagram del cicle de Forneria

Instal·lacions

(Pitjant amb el ratolí o al dit sobre les imatges podeu navegar per les instal·lacions)

Instal·lacions de l’obrador climatitzat:

Instal·lacions del local del forns:

Aquest cicle formaitu capacita l’alumne per dur a terme les operacions d’elaboració, presentació i conservació de tota classe de productes de forneria, pastisseria i confiteria de manera eficient i higiènica, així com a adquirir competència en l’ús de la maquinària, els equips i els estris propis d’aquesta activitat. Addicionalment, un cop superat el cicle, l’alumne podrà realitzar ofertes gastronòmiques, muntar expositors, aparadors i mostradors d’autoservei amb aquests productes, amb la qualitat i els objectius econòmics planificats, tot aplicant els principis de seguretat i higiene alimentària, així com les normes vigents de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Accés

Podeu accedir al cicle:

 • Amb el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent).
 • Amb el títol de tècnic de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà.
 • Havent superat les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Amb el títol de tècnic auxiliar (FP1) de qualsevol especialitat.
 • Amb el títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 • Havent cursat 1r i 2n de BUP (màxim amb dues matèries pendents entre tots dos cursos).
 • Amb el títol de batxillerat superior, tècnic o laboral (Pla de 1953 o bé de 1957).
 • Amb el títol d’oficialia industrial (anterior a 1975).
 • Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior.

Durada del cicle

Actualment aquest cicle sols s’imparteix en modalitat presencial. La durada del Cicle Formatiu és de 2000 h en total, repartides en dos cursos acadèmics:

 • 1600 h en el centre educatiu
 • 400 h de pràctiques en centres de treball (a empreses del sector)

Què estudiaràs?

(clicka per a veure un resum de la programació)

Professors i durada dels diferents mòduls

Titulació

Havent realitzat amb èxit els diferents mòduls s’obté la titulació de Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria.

Què es pot fer desprès?

 • Treballar a la indústria alimentària, el comerç alimentari o en empreses on es serveixin aliments.
 • Cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà
 • Cursar el Batxillerat
 • Accedir a un cicle de grau superior:
  • Mitjançant el Batxillerat
  • Mitjançant la prova d’accés específica

On podràs treballar?

 • En la indústria alimentària: fabriques de pa, forns industrials, indústria del gelat, pastissera, galetera, confitera, centres d’envassat, etc.
 • En comerços alimentaris: botigues de pa i forns, pastisseries, bomboneries, gelateries, comerços de confits, etc..
 • En establiments d’oci amb servici d’aliments: hotels, restaurants…

De què podràs treballar?

El Cicle Formatiu atorga competències molt diverses, que et permetran treballar en diferents llocs, com per exemple:

 • forner/a
 • elaborador/a de brioixeria
 • elaborador/a de masses i bases de pizza
 • pastisser/a
 • elaborador/a i decorador/a de pastissos
 • confiter/a
 • reboster/a
 • torronaire
 • elaborador/a de caramels i dolços
 • elaborador de productes de cacau i xocolata
 • elaborador de postres de restauració
 • galeter
 • xurrer
 • mestre d’obrador