Circulars

Circular informativa semipresencialitat (4/5/2021)

Benvolgudes famílies,

Donada l’evolució favorable de la COVID-19 a la nostra Comunitat Autònoma i amb el permís de les autoritats educatives, a partir de dimarts 4 de maig adoptarem les següents mesures de desescalada:

 • Alumnat de 1r d’ESO: sense canvis

 • Alumnat de 2n d’ESO: sortiran a les 14:00 per evitar les aglomeracions de les persones que esperen els germans o els fills.

 • Alumnat de 3r d’ESO: tot l'alumnat de 3r d’ESO passa a presencialitat total (excepte les dues hores d’optativa, vegeu calendari). Es farà de la manera següent:

  • 3rA: han de venir tots els alumnes

  • 3rB: torn rotatori, cada dia un alumne diferent quedarà en semipresencialitat i la resta vendrà de forma presencial. El calendari s’informarà a través del tutor del grup.

  • 3rC: han de venir tots els alumnes

  • 3rD: han de venir tots els alumnes

  • 3rE: sense canvis

 • Alumnat de 4t d’ESO: tot l’alumnat de 4t d’ESO passa a presencialitat total (excepte les tres hores d’optatives, vegeu el calendari). Es farà de la manera següent:

  • 4tA: han de venir tots els alumnes

  • 4tB: han de venir tots els alumnes

  • 4tC: torn rotatori, cada dia dos alumnes diferents quedaran en semipresencialitat i la resta vendrà de forma presencial. El calendari s’informarà a través del tutor del grup.

  • 4tD: han de venir tots els alumnes

  • 4tE: sense canvis

 • Alumnat de batxillerat: sense canvis.

Esperam que aquestes mesures puguin contribuir a millorar el suport que donam als nostres alumnes durant les darreres setmanes de curs.


L’equip directiu de l’IES Josep Sureda i Blanes


Estimadas familias,

Dada la favorable evolución de la incidencia de la COVID-19 en nuestra Comunidad Autónoma y, con el permiso de las autoridades educativas, a partir del 4 de mayo de 2021 adoptaremos las siguientes medidas de desescalada:

 • Alumnado de 1º de ESO: sin cambios

 • Alumnado de 2º de ESO: saldrán a las 14:00 para evitar que se produzcan aglomeraciones de las personas que esperan a los alumnos.

 • Alumnado de 3º de ESO: todo el alumnado pasa a presencialidad total (excepto las dos horas de optativa, véase el calendario). Se hará de la forma siguiente:

  • 3ºA: tienen que venir todos los alumnos

  • 3ºB: turnos rotatorios, cada día un alumno diferente quedará en semipresencialidad (desde casa), el resto de alumnos vendrá de forma presencial. El calendario se informará a través del tutor.

  • 3ºC: tienen que venir todos los alumnos

  • 3ºD: tienen que venir todos los alumnos

  • 3ºE: sin cambios

 • Alumnado de 4º de ESO: todo el alumnado de 4º pasa a modalidad presencial total (excepto las 3 horas de materias optativas, véase el calendario). Se hará de la siguiente manera:

  • 4ºA: tienen que venir todos los alumnos

  • 4ºB: tienen que venir todos los alumnos

  • 4ºC: turnos rotatorios, cada día dos alumnos diferentes quedarán en semipresencialidad (desde casa), el resto de alumnos vendrá de forma presencial. El calendario se informará a través del tutor.

  • 4ºD: tienen que venir todos los alumnos

  • 4ºE: sin cambios

 • Alumnado de bachillerato: sin cambios

Esperamos que con estas medidas podamos contribuir a mejorar el apoyo educativo que ofrecemos a nuestros alumnos en las próximas semanas de curso.

El equipo directivo del IES Josep Sureda i Blanes