Circulars

Reunió famílies 28 de setembre de 2022

Benvolgudes famílies,

Us convocam a una reunió informativa sobre el desenvolupament del curs 22-23 on us explicarem les novetats d'enguany (LOMLOE pels grups de 1r i 3r d'ESO i 1r de batxillerat) i tendreu l'oportunitat de conèixer al tutor a la tutora del vostre fill. La reunió està convocada de la següent:

  • 18:30h => 1r i 3r d'ESO i 1r de batxillerat

  • 19:00h => 2n i 4t d'ESO i 2n de batxillerat y 1r de Forneria

És molt necessària la vostra assistència perquè tractarem temes importants pels vostres fills i filles.

Rebeu una cordial salutació

L'equip directiu

---

Estimadas familias,

Os convocamos a una reunión informativa sobre el desarrollo del curso 22-23 donde os explicaremos las novedades de este año (LOMLOE para los cursos de 1º y 3º de ESO y 1º de bachillerato) y tendréis la oportunidad de conocer al tutor o tutora de vuestros hijos. La reunión será convocada en el siguiente horario:

  • 18:30h => y 3º de ESO y 1º de bachillerato

  • 19:00h => 2º y 4º de ESO y 2º de bachillerato y 1º de Forneria

Es muy necesaria vuestra asistencia porque vamos a tratar temas importantes para vuestros hijos e hijas.

Recibid un cordial saludo.

El equipo directivo.

Circular principi de curs 22-23

Benvolgudes famílies,

Dilluns dia 12 de setembre comença un nou curs escolar que ens durà canvis perquè hem d'aplicar una nova llei educativa, la LOMLOE als grups de 1r i 3r d'ESO i a 1r de Batxillerat. A la resta de nivells es continuarà amb la llei educativa anterior. No us preocupeu perquè us explicarem tots aquests canvis a una reunió a finals de mes de setembre.

L'horari del primer dia serà el següent:
1r d'ESO comencen a les 9:00 h i acabaran a les 13:55 h
2n d'ESO comencen a les 9:45 h i acaben a les 13:55 h
3r, 4t i Batxillerat comencen a les 9:45h i acaben a les 14:00 h

Convé que el primer dia duguin quadern i bolígraf per apuntar l'horari i les indicacions que el professorat els hi puguin fer.

A partir de dia 13 de setembre l'horari serà l'habitual, els alumnes comencen cada dia a les 8:00 h i acaben a les 13:55 h (1r i 2n d'ESO) o a les 14:00 h (3r, 4t, batxillerat).

Bon curs!

Rebeu una cordial salutació

L'equip directiu

Estimadas familias,

El lunes dia 12 de septiembre comienza un nuevo curso escolar que nos traerá muchas novedades dado que tenemos que aplicar una nueva ley educativa, la LOMLOE, en los grupos de 1º y 3º de ESO y 1º de bachillerato. En el resto de grupos se continuará aplicando la ley educativa anterior. No os preocupéis porque os expllicaremos todas las novedades en una reunión prevista para finales de septiembre.

El horario del primer día será el siguiente:

1º de ESO comienzan a las 9:00 h y acaban a las 13:55h
2º de ESO comien
zan a las 9:45 h y acaban a las 13:55h
3º, 4º y bachillerato comienzan a las 9:
45 h i acaben a les 14:00 h

Conviene que el primer día traigan un cuaderno y un boli para poder apuntar el horario y algunas indicaciones que les puedan dar los profesores.

A partir del día 13 de septiembre el horario será el habitual: los alumnos empiezan cada día a las 8:00 h i acaban a las 13:55 (1º y 2º de ESO) o a las 14:00 (3º, 4º y bachillerato).

¡Buen curso!

Recibid un cordial saludo.

El equipo directivo