PRESENTACIONS ASSIGNATURES

 

TEC 2ESO Full presentació matèria Curs18-19

TEC 3r ESO Full presentació matèria Curs 18-19

TECNO (Àmbit pràctic) Full presentació matèria 3r PMAR Curs 18-19

EPV(ÀMBIT PRÀCTIC) Full presentació matèria 3r PMAR Curs 18-19

TECNO Full presentació matèria 4t ESO Curs 18-19

TIC Full presentació matèria 4t ESO Curs 18-19

TIC I Full presentació matèria 1r Batx Curs 18-19

TEC Ind I Full presentació matèria 1r Batx Curs 18-19

TEC IND II Full presentació matèria 2n Batx Curs 18-19

TIC II Full presentació matèria 2n Batx Curs 18-19