PRESENTACIONS ASSIGNATURES

 

TEC 2ESO Full presentació matèria Curs17-18

TEC 3r ESO Full presentació matèria Curs 17-18

TECNO (Àmbit pràctic) Full presentació matèria 3r PMAR Curs 17-18

EPV(ÀMBIT PRÀCTIC) Full presentació matèria 3r PMAR Curs 17-18

TECNO Full presentació matèria 4t ESO Curs 17-18

TIC Full presentació matèria 4t ESO Curs 17-18

TIC I Full presentació matèria 1r Batx Curs 17-18 (1)

TEC Ind I Full presentació matèria 1r Batx Curs 17-18

TEC IND II Full presentació matèria 2n Batx Curs 17-18

TIC II Full presentació matèria 2n Batx Curs 17-18