AMENGUAL     QUETGLAS, Jordi  IBÁÑEZ ORGANISTA,    Azucena  LLADÓ NADAL,  Coloma   ORTIZ DE URBINA     ESTRADÉ,  Helena  PAYERAS SOCIAS,  Nicolau
 • Cap Dpt. de G i H
 • 3r ESO-A Geo
 • 3r ESO-C Geo
 • 3r ESO-E Geo
 • 4t ESO-A Història
 • 4t ESO-B Història
 • 2n BTX-A Història d’Espanya
 • Directora de l’IES Josep Sureda i Blanes
 • 2n BTX-A Geo
 • Coord. Comissió Convivència
 • 2n ESO-A Geo i H
 • 3r ESO-E Geo i Hª
 • 4t ESO-C Història
 • 2n BTX-A Història de l’Art
 • Tutora 1r BTX-B
 • 1r ESO-A Geo i Hª
 • 1r ESO-D Geo i Hª
 • 1r ESO-F Geo i Hª
 • 3r ESO-B Geo
 • 3r ESO-D Geo
 • 1r BTX-B HªMC
 • 1r ESO-B Geo i Hª
 • 1r ESO-C Geo i Hª
 • 1r ESO-E Geo i Hª
 • 2n ESO-B Geo i Hª
 • 2n ESO-C Geo i Hª
 • 2n ESO-D Geo i Hª