AMENGUAL     QUETGLAS, Jordi  IBÁÑEZ ORGANISTA,    Azucena  LLADÓ NADAL,  Coloma   ORTIZ DE URBINA     ESTRADÉ,  Helena  PAYERAS SOCIAS,  Nicolau
 • Cap Dpt. de G i H
 • 3r ESO-A Geo
 • 3r ESO-C Geo
 • 3r ESO-D Geo
 • 3r ESO-E Geo
 • 2n BTX-A i B Hª d’Espanya
 • Comissió Disseny Projectes
 • Directora de l’IES Josep Sureda i Blanes
 • 2n BTX-Geo
 • Coord. Comissió Convivència
 • 2n ESO-B Geo i H
 • 2n ESO-B Tutoria
 • 2n ESO-B Projectes
 • 2n BTX Història de l’Art
 • Coord. Comissió ACE
 • 2n ESO-A Geo i Hª
 • 2n ESO-A Tutoria
 • 2n ESO-A Projectes
 • 4t ESO-C Història
 • 1r BTX-B HªMC
 • 1r ESO-C Suport
 • 1r ESO-D Geo i Hª
 • 1r ESO-D Tutoria
 • 1r ESO-D Projectes
 • 2n ESO-C Geo i Hª
 • 2n ESO-D Geo i Hª