Per preparar la recuperació de matèries pendents has de fer les fitxes corresponents al curs que has de recuperar i entregar-les al teu professor de matemàtiques.

Aquestes fitxes t’ajudaran a preparar l’exàmen del més de maig i a reforçar l’assignatura del curs actual.

FITXES PER RECUPERAR 1r d’ESO

Fitxa 1 1r ESO Geometria

Fitxa 2 1r ESO Angles. Canvi d’unitats

Fitxa 3 1r ESO Els nombres naturals

Fitxa 4 1r ESO Els nombres enters

Fitxa 5 1r ESO Divisibilitat

Fitxa 6 1r ESO Fraccions

Fitxa 7 1r ESOEls nombres decimals

Fitxa 8 1r ESO Proporcionalitat

FITXES PER RECUPERAR 2n d’ESO

 Fitxa 1 2nESO Enters

 Fitxa 2 2n ESO fraccions

Fitxa 3 2n ESO Decimals-Sistema sexagesimal

Fitxa 4 2n ESO algebra

 Fitxa 5 2n ESO Equacions

Fitxa 6 2n ESO Proporcionalitat-percentatges

Fitxa 7 2n ESO TPitàgores-arees

Fitxa 8 2n ESO Cossos geomètrics-Volum

Fitxa 9 2n ESO Funcions

 Fitxa 10 2n ESO Estadística

FITXES PER RECUPERAR 3r d’ESO

Fitxa 1 3r ESO nombres

 Fitxa 2 3r ESO polinomis

Fitxa 3 3r ESO equacions

Fitxa 4 3r ESO sistemes d_equacions

Fitxa 5 3r ESO proporcionalitat

Fitxa 6 3r ESO funcions

Fitxa 7 3r ESO geometria

Fitxa 8 3r ESO estadística

FITXES PER RECUPERAR MATEMÀTIQUES I 1r BATXILLERAT

Fitxa 1 Matemàtiques I ARITMETICA-SUCCESSIONS-ALGEBRA

Fitxa 2 Matemàtiques IITRIGONOMETRIA I NOMBRES COMPLEXOS

Fitxa 3 Matemàtiques I  GEOMETRIA

Fitxa 4 Matemàtiques I ANÀLISI

FITXES PER RECUPERAR MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CCSS 1r BATXILLERAT

Fitxa 1 Aritmètica 1r Bat CCSS

Fitxa 2 Algebra 1r Bat CCSS

Fitxa 3 Algebra Funcions 1r Bat CCSS

Fitxa 4 Funcions Limits Continui 1r Bat CCSS

Fitxa 5 Derivades 1r batx CCSS

Fitxa 6 Aplicacions derivades1r batx CCSS

Fitxa 7 Estadistica 1r batx CCSS

Fitxa 8 probabilitat- binomial-normal 1r batx CCSS