El projecte de l’IES Josep Sureda i Blanes és:

Prestar un servei que satisfaci les necessitats i aspiracions de l’alumnat i de les seves famílies, impartint un ensenyament de qualitat, un servei educatiu obert a les innovacions i requeriments de la comunitat escolar i social, que tengui en compte les peculiaritats individuals dels alumnes , els possibiliti desenvolupar-se a nivell personal, els permeti progressar en el mon acadèmic i els prepari per a la vida adulta.

Els valors que el nostre Institut considera adequats per fomentar i potenciar són:

  • Pensament reflexiu: actitud curiosa, crítica i investigadora.
  • Convivència en la diversitat.
  • Esforç, responsabilitat i esperit de superació.
  • Assumpció de responsabilitats i funcions
  • Sensibilitat i responsabilitat envers el medi ambient.
  • Participació democràtica i plural fomentant la cooperació i la consciència cívica.
  • Comunicació fluida que permeti resoldre conflictes de forma dialogada.
  • Actitud saludable davant la vida: tant física com mental.

 

El Manual de qualitat

Política de Qualitat