Notes de Tall (Universitat de les Illes Balears) 2014-2015

ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI

1r ESO (LOMCE)

1rESO

2n ESO (LOE Curs 2015-16)

Matèria Hores Setmanals
Llengua Castellana i Literatura 4
Llengua Catalana i Literatura 4
Anglès 3
Matemàtiques 4
Ciències Socials 3
Ciències Naturals 3
Educació Física 2
Tecnologia 3
Ed. per a la ciutadania 1
Religió / Activitats d’estudi 2
Optativa 2
Tutoria 1

2n ESO (LOMCE a partir del 2016-2017

2nESO

3r ESO (LOMCE)

3rESO

4t ESO (LOE Curs 2015-2016)

Matèria Hores
Ciències Socials 3
Anglès 4
Educació eticocívica 2
Llengua Castellana i Literatura 3
Llengua Catalana i Literatura 3
3 Troncals 9
Matemàtiques (A o B) 4
Religió / Activitats d’estudi 1
Tutoria 1

 

TRONCALS DE 4t d’ESO
Tria una opció Física i Química – Biologia
Física i Química – Tecnologia
Tecnologia – Biologia
Educació Plàstica – Tecnologia
Biologia – Educació Plàstica
Educació Plàstica – Música
Llatí – Música
Educació Plàstica – Llatí
Tria Una opció Informàtica / Francès
 Tria una opció c  Matemàtiques A                            c Matemàtiques B* Si has triat Física i Química és obligatori cursar Matemàtiques B.

4t ESO (LOMCE a partir del 20016-2017)

4tESO

PMAR (Programa de Millora de l’aprenentatge i el Rendiment) (2)

PMAR

BATXILLERAT

1r DE BATXILLERAT (LOMCE curs 2015-2016)

a2015-09-04 09_03_52-Oferta Educativa  LOMCE ESO_BATX.pdf - Adobe Reader

2n DE BATXILLERAT (LOE curs 2015-2016)

 

2n DE BATXILLERAT (LOMCE curs 2016-2017)

 2015-09-04 09_05_16-Oferta Educativa  LOMCE ESO_BATX.pdf - Adobe Reader

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

FPB

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

JARDINERIA I FLORISTERIA

PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA

EXPLOTACIONS AGRÍCOLES INTENSIVES (EXTINT)

JARDINERIA (EXTINT)

TREBALLS FORESTALS I DE CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

FORNERIA, REBOSTERIA I CONFITERIA