Treballs realitzats per alumnat de 3ESO a l’assignatura IMEX, amb croma a partir d’una obra d’art.

Alegoría De La Pintura (Vermeer, 1668)

Autora: Milagros Karim Choque
Actriu: Milagros Karim Choque
Imagen en el mensaje


Autor: Nabil Sanhaji El Hammouti
Actors: Toni Cañete

            Nabil Sanhaji El Hammouti
Imágenes integradas 1

Las Meninas (Velazquez, 1656)

Autor: Joel Aguayo
Actors: Joel Aguayo

 

joel velazquez