CFGM de Forneria, rebosteria i confiteria

Accés a membres del departament

Accés a galeria fotogràfica   Accés al Facebook del cicle de forneria

Accés temari proves lliures

Aquest cicle formaitu capacita l’alumne per dur a terme les operacions d’elaboració, presentació i conservació de tota classe de productes de forneria, pastisseria i confiteria de manera eficient i higiènica, així com a adquirir competència en l’ús de la maquinària, els equips i els estris propis d’aquesta activitat. Addicionalment, un cop superat el cicle, l’alumne podrà realitzar ofertes gastronòmiques, muntar expositors, aparadors i mostradors d’autoservei amb aquests productes, amb la qualitat i els objectius econòmics planificats, tot aplicant els principis de seguretat i higiene alimentària, així com les normes vigents de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Accés

Podeu accedir al cicle:

 • Amb el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent).
 • Amb el títol de tècnic de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà.
 • Havent superat les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Amb el títol de tècnic auxiliar (FP1) de qualsevol especialitat.
 • Amb el títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 • Havent cursat 1r i 2n de BUP (màxim amb dues matèries pendents entre tots dos cursos).
 • Amb el títol de batxillerat superior, tècnic o laboral (Pla de 1953 o bé de 1957).
 • Amb el títol d’oficialia industrial (anterior a 1975).
 • Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior.

Durada del cicle

El cicle es pot fer en modalitat presencial i, sols en el cas d’alumnes a distància de cursos anteriors, en modalitat a distància, en aquest darrer cas mitjançant la plataforma de la CAIB a Internet per educació a distància, però amb unes pràctiques presencials al centre. Al estar la modalitat a distància en extinció a Balears, sols es poden fer a distància els mòduls que s’indiquen més avall. La resta obligatoriament s’han de fer en modalitat presencial.

A la modalitat presencial són 2000 h en total, repartides en dos cursos acadèmics:

 • 1600 h en el centre educatiu
 • 400 h de pràctiques en centres de treball (empreses del sector)

A la modalitat a distància les hores asignades són les mateixes, però al fer-se les activitats on line, cada alumne adapta el temps real d’activitat al seu ritme particular d’aprenentatge. De tota manera hi ha uns exàmens presencials a final de curs, així com unes pràctiques presencials obligatories al centre i a les empreses que són:

 • Elaboracions de forneria i brioxeria (50h)
 • Processos bàsics de pastisseria i rebosteria (35h)
 • Postres en restauració (30h)
 • 400 h de pràctiques en centres de treball (empreses del sector)
 • Què estudiaràs?

(clicka per a veure un resum de la programació)

Professors i durada dels diferents mòduls

Titulació

Havent realitzat amb èxit els diferents mòduls s’obté la titulació de Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria.

Què es pot fer desprès?

 • Treballar a la indústria alimentària, el comerç alimentari o en empreses on es serveixin aliments.
 • Cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà
 • Cursar el Batxillerat
 • Accedir a un cicle de grau superior:
  • Mitjançant el Batxillerat
  • Mitjançant la prova d’accés específica

On podràs treballar?

 • En la indústria alimentària: fabriques de pa, forns industrials, indústria del gelat, pastissera, galetera, confitera, centres d’envassat, etc.
 • En comerços alimentaris: botigues de pa i forns, pastisseries, bomboneries, gelateries, comerços de confits, etc..
 • En establiments d’oci amb servici d’aliments: hotels, restaurants…

De què podràs treballar?

El Cicle Formatiu atorga competències molt diverses, que et permetran treballar en diferents llocs, com per exemple:

 • forner/a
 • elaborador/a de brioixeria
 • elaborador/a de masses i bases de pizza
 • pastisser/a
 • elaborador/a i decorador/a de pastissos
 • confiter/a
 • reboster/a
 • torronaire
 • elaborador/a de caramels i dolços
 • elaborador de productes de cacau i xocolata
 • elaborador de postres de restauració
 • galeter
 • xurrer
 • mestre d’obrador