CFGM de Forneria, rebosteria i confiteria

Accés a membres del departament

Accés a galeria fotogràfica   Accés al Facebook del cicle de forneria

Instal·lacions de l’obrador de forneria:


 • Accés temari proves lliures

  Aquest cicle formaitu capacita l’alumne per dur a terme les operacions d’elaboració, presentació i conservació de tota classe de productes de forneria, pastisseria i confiteria de manera eficient i higiènica, així com a adquirir competència en l’ús de la maquinària, els equips i els estris propis d’aquesta activitat. Addicionalment, un cop superat el cicle, l’alumne podrà realitzar ofertes gastronòmiques, muntar expositors, aparadors i mostradors d’autoservei amb aquests productes, amb la qualitat i els objectius econòmics planificats, tot aplicant els principis de seguretat i higiene alimentària, així com les normes vigents de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

  Accés

  Podeu accedir al cicle:

  • Amb el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent).
  • Amb el títol de tècnic de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà.
  • Havent superat les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
  • Amb el títol de tècnic auxiliar (FP1) de qualsevol especialitat.
  • Amb el títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
  • Havent cursat 1r i 2n de BUP (màxim amb dues matèries pendents entre tots dos cursos).
  • Amb el títol de batxillerat superior, tècnic o laboral (Pla de 1953 o bé de 1957).
  • Amb el títol d’oficialia industrial (anterior a 1975).
  • Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior.

  Durada del cicle

  El cicle es pot fer en modalitat presencial i, sols en el cas d’alumnes a distància de cursos anteriors, en modalitat a distància, en aquest darrer cas mitjançant la plataforma de la CAIB a Internet per educació a distància, però amb unes pràctiques presencials al centre. Al estar la modalitat a distància en extinció a Balears, sols es poden fer a distància els mòduls que s’indiquen més avall. La resta obligatoriament s’han de fer en modalitat presencial.

  A la modalitat presencial són 2000 h en total, repartides en dos cursos acadèmics:

  • 1600 h en el centre educatiu
  • 400 h de pràctiques en centres de treball (empreses del sector)

  A la modalitat a distància les hores asignades són les mateixes, però al fer-se les activitats on line, cada alumne adapta el temps real d’activitat al seu ritme particular d’aprenentatge. De tota manera hi ha uns exàmens presencials a final de curs, així com unes pràctiques presencials obligatories al centre i a les empreses que són:

  • Elaboracions de forneria i brioxeria (50h)
  • Processos bàsics de pastisseria i rebosteria (35h)
  • Postres en restauració (30h)
  • 400 h de pràctiques en centres de treball (empreses del sector)
  • Què estudiaràs?

  (clicka per a veure un resum de la programació)

  Professors i durada dels diferents mòduls

  Titulació

  Havent realitzat amb èxit els diferents mòduls s’obté la titulació de Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria.

  Què es pot fer desprès?

  • Treballar a la indústria alimentària, el comerç alimentari o en empreses on es serveixin aliments.
  • Cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà
  • Cursar el Batxillerat
  • Accedir a un cicle de grau superior:
   • Mitjançant el Batxillerat
   • Mitjançant la prova d’accés específica

  On podràs treballar?

  • En la indústria alimentària: fabriques de pa, forns industrials, indústria del gelat, pastissera, galetera, confitera, centres d’envassat, etc.
  • En comerços alimentaris: botigues de pa i forns, pastisseries, bomboneries, gelateries, comerços de confits, etc..
  • En establiments d’oci amb servici d’aliments: hotels, restaurants…

  De què podràs treballar?

  El Cicle Formatiu atorga competències molt diverses, que et permetran treballar en diferents llocs, com per exemple:

  • forner/a
  • elaborador/a de brioixeria
  • elaborador/a de masses i bases de pizza
  • pastisser/a
  • elaborador/a i decorador/a de pastissos
  • confiter/a
  • reboster/a
  • torronaire
  • elaborador/a de caramels i dolços
  • elaborador de productes de cacau i xocolata
  • elaborador de postres de restauració
  • galeter
  • xurrer
  • mestre d’obrador