FULLS PRESENTACIÓ MATÈRIES:

 

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial (3r ESO)

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial (4t ESO)

Economia (4t ESO)

Economia (1r Batxiller)

Economia de l’empresa (2n Batxiller)

Fonaments d’administració i gestió (optativa 2n Batxiller)

 

PROFESSORAT:

Mariola Fornés :    mfornes@iesjosepsuredaiblanes.com

Gabriel Tous:    gtous@iesjosepsuredaiblanes.com

Catalina Vanrell:    cvanrell@iesjosepsuredaiblanes.com

 

ACCÉS AL MOODLE DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA

 

BLOG IES ECONOMIA