FULLS PRESENTACIÓ MATÈRIES:

 

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial (3r ESO)

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial (4t ESO)

Economia (4t ESO)

Economia (1r Batxiller)

Economia de l’empresa (2n Batxiller)

Fonaments d’administració i gestió (optativa 2n Batxiller)

 

PROFESSORAT:

Mariola Fornés :    mfornes@iesjosepsuredaiblanes.com

Maribel Orell : iorell@iesjosepsuredaiblanes.com

 

ENLLAÇOS D’INTERÈS:

 

Google Classroom ECONOMIA DE L’EMPRESA

Models d’exàmens de PBAU (UIB)

Manuals on line

Grup de Facebook: EE Batxiller (alumnes 2n Batxillerat)

BLOG IES ECONOMIA

MOODLE