Departament d’Indústries Alimentàries

Cap de departament:

  • Bartomeu Matas Mir

Professors Tècnics de Formació Professional/ Cuina i Pastisseria:

  • Salvador Maura Mateu
  • Tiu Herrero Lladó
  • Coloma Morey Alzamora

Professors d’Ensenyament Secundari: 

  • Maria Isable Orell (Economia)
  • Bartomeu Matas Mir (Processos en la Indústria Alimentària)