Aprenenentatge cooperatiu from Paco Alburquerque on Vimeo.

Accés al Classroom del seminari (només usuaris registrats)

Què és l’aprenentatge cooperatiu?

És la transformació d’una aula en una petita «comunitat d’aprenentatge», l’ús didàctic d’equips reduïts d’alumnes (entre 3 i 5) per a aprofitar al màxim la interacció entre ells amb la finalitat de maximitzar l’aprenentatge de tots (Pujolàs & Lago, 2011).
Una característica essencial d’aquests equips –denominats equips de base– és la seva heterogeneïtat, en tots els sentits: gènere, motivació, rendiment, cultura, etc.
Els membres d’un equip d’aprenentatge cooperatiu tenen una doble responsabilitat: aprendre el que el professorat els ensenya i contribuir que ho aprenguin també els seus companys d’equip. A més tenen una doble finalitat: aprendre els continguts escolars i aprendre a treballar en equip, com un contingut escolar més.
La metodologia d’aprenentatge cooperatiu neix de la necessitat d’atendre la diversitat que ens trobem als centres educatius (Pujolàs & Lago, 2011), però permet treballar de manera més sistemàtica continguts transversals dins l’aula com la solidaritat, la cooperació, la capacitat de superació i l’autocrítica mitjançant els àmbits en què s’organitza aquesta metodologia.
L’any 2011 un grup de professors del centre començaren una formació de 3 anys de durada dins el Programa CA/AC de la UVic. El curs 2014-2015 i després de 4 cursos de fer feina en treball cooperatiu, es creà Comissió d’aprenentatge cooperatiu.
El curs 2015-2016, amb la comissió d’aprenentatge cooperatiu ja establerta, es demanà un Seminari de formació interna al CEP de Palma. Aquest seminari està vinculat, mitjançant el CEP de Palma, a la formació inicial d’altres centres de l’illa en l’aprenentatge cooperatiu i a una petita formació en el treball per projectes a secundària.
També el curs 2015-2016 la comissió d’aprenentatge cooperatiu participa en la creació d’una Xarxa de Centres que apliquen aquesta metodologia a Mallorca.

 

BIBLIOGRAFIA:
Pujolàs, P. & Lago, J.R. (2008). EL PROGRAMA CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar) PER ENSENYAR A APRENDRE EN EQUIP. UVIC. Recuperat de: http://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/APRENENTATGE-COOPERATIU.pdf