Primer curs ciències i tecnologia

MATÈRIES COMUNES
2 h Ciències per al món contemporani
3 h Llengua catalana i literatura I
3 h Ll. castellana i literatura I
3 h Llengua estrangera (angl) I
3 h Filosofia i ciutadania
2 h Educació física
2 h Religió
1 h Tutoria

Matèries de modalitat obligatòries (tria 3)

(4 h)

Optativa (només una)

(4h)

 • Matemàtiques I
 • Física i QuímicaTriar-ne una entre:
 •  Biologia i Geologia
 • Tecnologia Ind. I
 • Tècniques experimentals
 • Tecnologies de la informació i la comunicació
 • Dibuix Tècnic I
 • 2n idioma (Francès I)
 • Tecnologia industrial I

Primer curs d’humanitats i ciències socials

MATÈRIES COMUNES
2 h Ciències per al món contemporani
3 h Llengua catalana i literatura I
3 h Ll. castellana i literatura I
3 h Llengua estrangera (angl) I
3 h Filosofia i ciutadania
2 h Educació física
2 h Religió
1 h Tutoria

CIÈNCIES SOCIALS

HUMANITATS

Matèries de modalitat obligatòries (4 h)

Matèries de modalitat obligatòries (4 h)

Optativa (només una)

4 h

 • Matemàtiques aplic.CS I
 • Economia
 • Història del món cont.

 

 • Llatí I
 • Literatura universalTriar-ne una:
 • Grec I
 • Història món cont.
 • 2n idioma (Francès I
 • Literatura catalana
 • [endif]–>Història i cultura de les I. Balears
 • [endif]–>Història del món contemporani
MATÈRIES COMUNES
3 h Llengua catalana i literatura II3 h Ll. castellana i literatura II
3 h Llengua estrangera (angl) II
3 h Filosofia II
3 h Història
1 h Tutoria

Segon curs ciències i enginyeria

 CIÈNCIES I ENGINYERIA

Matèries de modalitat obligatòries (4 h)

Optativa (només una)

4 h

 • <>
  Ciències de la terra i del medi ambient
 • [endif]–>Biologia
 • Ampliació de matemàtiques
 • 2n idioma (Francès II)
 • Tecnologia industrial II
 • [endif]–>Matemàtiques II
  • Matemàtiques II
  • Física

  Una d’entre:

  • Química
  • Ciències de la terra i el medi ambient
  • Biologia
CIÈNCIES DE LA SALUT
 • Química
 • Biologia

Una d’entre:

 • Ciències de la terra i el medi ambient
 • Matemàtiques II
 • Física
MATÈRIES COMUNES
3 h Llengua catalana i literatura II
3 h Ll. castellana i literatura II
3 h Llengua estrangera (angl) II
3 h Filosofia II
3 h Història
1 h Tutoria

Segon curs d’humanitats i ciències socials

Matèries de modalitat obligatòries (4 h)

Optativa (només una)

4 h

HUMANITATS

 • 2n idioma (Francès II)
 • Psicologia
 • Fonaments d’administració i gestió
 • Història del Art
 • Història de la Música
 • Llatí II
 • Grec II
 • Història de l’Art
CIÈNCIES SOCIALS
 • Matemàtiques aplic. II
 • Economia i org. d’empreses
 • Geografia