ASSIGNATURES (2000 hores)

1er CURS

ASSIGNATURES HORES PROFESSORAT
Matèries primeres i processos en forneria, pastisseria i rebosteria 100 h Tolo Matas
Presentació i venda de productes de forneria i pastisseria 65 h Tolo Matas
Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments 65 h Tolo Matas
Elaboracions de forneria i briotxeria 350 h Salvador Maura
Processos bàsics de pastisseria i rebosteria 225 h  Tiu Herrero
Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària 65 h Tolo Matas
Formació i orientació laboral 90 h M. Isabel Orell

2n CURS

Elaboracions de confiteria i altres especialitats

195 h Salva Maura
Productes d’Obrador 170 h Tolo Matas
Postres en Restauració 215 h Coloma Morey
Empresa i iniciativa emprenedora 60 h M. Isabel Orell
Formació en centres de treball 400 h Coloma Morey