image001 image003 image002

ANNEX 3

Informació sobre els ensenyaments de formació professional bàsica

per al curs 2014-2015

QUÈ ÉS EL FSE?

El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument amb el qual Europa dóna suport a la creació d’ocupació, ajuda les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la UE. Per això, el FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors, joves i totes aquelles persones que cerquen feina. El finançament del FSE, que ascendeix a 10.000 milions d’euros a l’any, millora les perspectives laborals de milions d’europeus, especialment d’aquells que tenen dificultats per trobar feina.

Cada any, el FSE ajuda milions d’europeus a adquirir nous coneixements i a trobar millors feines. En definitiva, a millorar les seves vides. Conegui el FSE: el que fa, el tipus d’ajuda que ofereix i a qui beneficia (visualitza aquest vídeo de la Comissió Europea): http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I071595

 

QUINS OBJECTIUS ES PERSEGUEIXEN?

  • En l’article 9 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 trobam entre els seus objectius: “Invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent”

  • Amb relació a la Formació Professional Bàsica el Principal Objectiu que persegueix és: “reduir el nombre d’alumnes que abandonen de manera primerenca el sistema educatiu”

EN QUÈ CONSISTEIX EL FINANÇAMENT?

El “Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació del FSE 2014-2020” consisteix en un conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació Cultura i Esport i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel qual s’articula el finançament per part del Ministeri i el cofinançament per part del Fons Social Europeu de la implantació de la Formació Professional Bàsica, introduïda per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de novembre, per a la millora de la qualitat educativa.

El lema d’aquest Programa és: “la Unió Europea inverteix en el teu futur”.

QUINS CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA ESTAN COFINANÇATS A L’IES JOSEP SUREDA I BLANES?

En aquest centre educatiu, durant l’actual curs 2014-2015, està finançada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançada pel Fons Social Europeu (amb càrrega al Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació del FSE 2014-2020) la implantació dels ensenyaments de formació professional bàsica següents:

  1. AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

En concret, es cofinancien les hores lectives del professorat que imparteix classe en aquests cicles, exceptuant, si n’és el cas, les hores dedicades al mòdul de Formació en Centres de Treball. Aquests períodes lectius s’han d’impartir d’acord amb la normativa estatal i autonòmica aplicable.