FP a distància (2014-2015)


El termini de presentació de sol·licituds és de dia 8 al 19 de setembre de 2014. Aquí teniu tota la informació relativa al procés d’admissió tant per alumnes preferents com per alumnes de nova incorporació.

Calendari -> http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M14&lang=CA&cont=58776

Normativa -> http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M14&lang=CA&cont=60086

Oferta formativa -> http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M14&lang=CA&cont=49058