Mural alumnes 4t d’ESO


Durant aquest curs, els alumnes de 4t d’ESO de Plàstica han participat en el projecte d’un mural basat en obres del pintor d’origen alemnay Paul Klee. Mirau el “making off” o com es va fer:

[shashin type=”album” id=”42″ size=”600″ order=”date” columns=”1″]